HavenPlanter & Træer

Guide til pasning af Pampasgræs

Pampasgræs (Cortaderia selloana) er en imponerende og visuelt slående prydblomst/prydgræs kendt for sine store, fjeragtige blomsterstande og smalle grønne blade. Oprindeligt stammer pampasgræs fra Sydamerika, især de pampasområder, hvorfra det har fået sit navn, som strækker sig gennem Argentina, Brasilien og Uruguay. Denne plante kan vokse op til tre meter i højden og breder sig ofte lige så bredt, hvilket gør den til en markant tilføjelse til mange haver og landskaber.

Overblik over de forskellige typer pampasgræs

Pampasgræs findes i flere sorter, som varierer i både størrelse, farve og modstandsdygtighed over for forskellige klimaer. De mest almindelige varianter inkluderer:

 • Cortaderia selloana ‘Pumila’: En dværgversion af pampasgræs, som er ideel til mindre haver eller som en del af en grænse. Denne variant bliver omkring halvanden til to meter høj.
 • Cortaderia selloana ‘Rosa’: Kendt for sine lyserøde blomsterstande, som giver en blød farvekontrast til de traditionelt hvide eller sølvfarvede blomster.
 • Cortaderia selloana ‘Aureolin’: Denne type har guldlignende blomsterstande, der skiller sig ud i et hav af grønt.

Disse forskellige typer tillader gartnere at vælge en passende variant, der ikke bare passer til deres æstetiske præferencer, men også til de specifikke forhold i deres haver eller landskaber.

Valg af Planteområde

For at sikre, at dit pampasgræs trives, er det vigtigt at vælge det rigtige planteområde, som opfylder plantens grundlæggende krav. Her er de vigtigste faktorer at overveje:

Sol: Pampasgræs trives bedst i fuld sol. Det ideelle er at plante det i et område, hvor det får mindst 6 til 8 timers direkte sollys om dagen. Dette er afgørende for at sikre kraftig vækst og rigelig blomstring.

Jordtype: Pampasgræs er ikke særlig krævende med hensyn til jordtypen, men det foretrækker en godt drænet jord. Det kan tilpasse sig til både let sandet og mere lerholdig jord, så længe vand ikke står og samler sig rundt om rødderne, da det kan føre til rodråd.

Plads: Giv planten rigeligt med plads. På grund af dens størrelse og evne til at sprede sig, anbefales det at plante pampasgræs mindst 2 til 3 meter fra andre store planter eller bygninger. Dette sikrer, at den har tilstrækkeligt plads til at vokse uden at blive hæmmet, men også for at forebygge eventuelle skader på omkringliggende bygninger fra dens robuste blade.

Når du vælger planteområdet for dit pampasgræs, er det også vigtigt at tænke på plantens visuelle rolle i haven. Med sine imponerende blomsterstande og store form kan pampasgræs fungere som et naturligt fokuspunkt eller som en del af en større sammensætning med andre planter. Vælg et område, hvor plantens fulde potentiale kan komme til sin ret, både æstetisk og vækstmæssigt. Det kan selvfølgelig også være i en krukke på terrassen.

Plantning

Plantning af pampasgræs kræver omhyggelig forberedelse og timing for at sikre den bedste start for denne imponerende plante. Her er de vigtigste aspekter at overveje:

Det bedste tidspunkt at plante på

Tidligt forår er det ideelle tidspunkt at plante pampasgræs. Dette giver planten mulighed for at etablere sig, mens jordtemperaturen stadig er mild og fugtigheden er mere stabil, hvilket er afgørende for at fremme rodvækst før de ekstreme temperaturer om sommeren eller vinteren.

Trin-for-trin vejledning i plantning

 1. Forbered plantestedet: Start med at grave et plantehul, der er dobbelt så bredt som plantens rodnet og samme dybde som rodklumpen. Dette giver plads til rødderne til at brede sig og tilpasse sig uden stress.
 2. Forbedre jorden: Bland den udgravede jord med kompost eller velmodnet gødning for at forbedre jordens næringsindhold og dræning. Dette trin er især vigtigt i områder med tung lerjord.
 3. Placering af planten: Sæt planten i hullet, så rodklumpens top er i niveau med den omgivende jordoverflade. Juster planten, så den står lige, og fyld hullet op med jord, mens du forsigtigt pakker jorden ned omkring rødderne for at undgå luftlommer.
 4. Vanding: Vand grundigt efter plantning for at sætte gang i røddernes etablering og hjælpe jorden med at sætte sig omkring rodklumpen.

Tips til jordforberedelse og placering

 • Dræning: Sørg for god dræning ved eventuelt at anlægge en højbed, hvis dit naturlige jord ikke tillader hurtig vandafledning.
 • Sol og vind: Overvej plantens placering i forhold til sol og vind. Pampasgræs kan tåle vind, men det er bedst at plante det på et sted, hvor det kan modtage uforstyrret sollys uden at blive for meget udsat for kraftige vinde, der kan skade blomsterstandene.

Ved at følge disse anbefalinger kan du sikre, at dit pampasgræs får den bedst mulige start, hvilket vil resultere i en sund vækst og blomstring i de kommende år.

Vanding og Gødning

Pampasgræs har specifikke krav til vanding og ernæring, som er essentielle for at opretholde en sund vækst og flotte blomsterstande. Her er de vigtigste retningslinjer:

Vanding

Vandingsskema og mængde:

 • Etablering: Når du først har plantet dit pampasgræs, er det vigtigt at holde jorden jævnt fugtig, men ikke våd, indtil planten er godt etableret. Dette indebærer typisk at vande dybt en gang om ugen, afhængigt af klima og jordtype.
 • Vedligeholdelse: Når planten er etableret, er pampasgræs ret tørketolerant. Vand dog stadig planten dybt hver anden uge i tørre perioder for at fremme dyb rodvækst og for at understøtte plantens generelle sundhed og blomstring.

Det er vigtigt at vande direkte ved jordoverfladen i stedet for at sprøjte bladene og blomsterstandene, da dette kan fremme svampesygdomme.

Gødning

Anbefalinger til gødningstype og hyppighed:

 • Forår: Start foråret med at tilføre en langsomt virkende, balanceret gødning (f.eks. NPK 10-10-10) for at fremme væksten. Dette er især vigtigt lige før vækstsæsonen starter, da det hjælper med at give pampasgræsset de nødvendige næringsstoffer til at producere frodige blade og blomsterstande.
 • Sommer: Gød igen midt på sommeren, hvis planten viser tegn på vækststop eller hvis bladfarven begynder at falme, hvilket kan indikere næringsmangel.
 • Undgå overgødning: Pampasgræs har ikke brug for megen gødning, og for meget kan faktisk skade planten. Hold dig til de anbefalede mængder og tider for at undgå at fremprovokere overdreven bladvækst på bekostning af blomsterstandene.

Ved korrekt vanding og gødning vil dit pampasgræs trives og levere år efter år med imponerende visuelle display. Disse grundlæggende vedligeholdelsesopgaver er afgørende for plantens sundhed og skønhed.

Beskæring og Vedligeholdelse

Beskæring og regelmæssig vedligeholdelse er vigtige aspekter af at passe på din pampasgræs-plante, så den forbliver sund og flot. Her er de nødvendige trin og tips:

Beskæring

Hvordan og hvornår man beskærer pampasgræs:

 • Tidspunkt: Det bedste tidspunkt at beskære pampasgræs på er sent på vinteren eller tidligt forår, før de nye skud begynder at vokse. Dette forhindrer skade på de nye skud og gør det muligt for planten at regenerere hurtigt.
 • Metode: Brug en skarp saks eller en hækkeklipper til at skære hele planten ned til ca. 20-30 cm over jorden. Dette kan synes drastisk, men pampasgræs er meget robust og vil komme sig hurtigt med frisk, sund vækst.

Almindelige vedligeholdelsesopgaver

Fjernelse af døde materiale:

 • Regelmæssigt fjern døde eller beskadigede blade samt udtjente blomsterstande. Dette hjælper ikke kun med at opretholde plantens udseende, men også med at forhindre sygdomme og skadedyr i at tage bolig i det gamle materiale.

Kontrol af spredning:

 • Pampasgræs kan sprede sig via både sit rodnet og frø. For at kontrollere spredningen, skal du fjerne frøhovederne før de modner og spreder frø, især hvis du ønsker at begrænse plantens spredning i haven.

Tjek for sygdomme og skadedyr:

 • Hold øje med tegn på sygdomme som rust eller meldug, og skadedyr som bladlus. Hvis man opdager det tidligt, kan man forhindre alvorlige problemer. Det gør det lettere at håndtere og behandle.

Ved regelmæssigt at beskære og vedligeholde dit pampasgræs sikrer du, at det forbliver sundt og flot. Dette vil ikke kun øge din nydelse af planten i landskabet, men også forlænge dens levetid og produktivitet i haven.

Beskyttelse mod Sygdomme og Skadedyr

Pampasgræs er generelt robust, men ligesom andre planter kan det blive udsat for visse sygdomme og skadedyr. En proaktiv tilgang til forebyggelse og behandling kan hjælpe med at holde din plante sund.

Almindelige sygdomme og skadedyr

Sygdomme:

 • Rust: Dette er en svampesygdom, der viser sig som orange eller rustfarvede pletter på bladene. Det kan svække planten, hvis det ikke kontrolleres.
 • Rodråd: Overvanding og dårlig dræning kan føre til rodråd, hvor plantens rødder begynder at rådne, hvilket resulterer i en svækket plante.
 • Meldug: Dette er en form for svamp der ofte ramme planter, som har det meget varmt og derfor er blevet tørre. Meldug angriber det yderste cellelag, og dermed hæmmer den plantens fotosyntese og på sigt svækker det planten.

Skadedyr:

 • Bladlus: Disse små insekter kan suge saft fra pampasgræssets blade, hvilket resulterer i svækkede planter og potentielt i overførsel af sygdomme.
 • Skjoldlus: Disse kan også angribe pampasgræs, hvor de klæber sig fast til bladene og suger safterne ud.

Forebyggelse og behandlingsmuligheder

Forebyggelse:

 • God plantehygiejne: Regelmæssig fjernelse af affald og dødt plantemateriale kan hjælpe med at forhindre udbrud af sygdomme og skadedyr.
 • Korrekt vanding og dræning: Undgå overvanding og sikre god dræning for at forhindre rodråd. Vanding ved jordoverfladen frem for at sprede vand over hele planten kan også hjælpe med at forhindre svampesygdomme.
 • Inspektion: Tjek regelmæssigt din plante for tegn på sygdom eller skadedyr, så du kan handle hurtigt for at behandle problemerne.

Behandling:

 • Fungicider: Ved tegn på svampesygdomme kan anvendelse af et passende fungicid være nødvendigt. Følg altid producentens anvisninger ved brug.
 • Insekticider: Ved alvorlige skadedyrsangreb kan det være nødvendigt at bruge insekticider. Vælg et produkt, der er effektivt mod specifikke skadedyr, som angriber dit pampasgræs, og anvend det forsigtigt.
 • Naturlige løsninger: I mildere tilfælde eller som en del af en integreret skadedyrsbekæmpelsesstrategi kan naturlige metoder som at sprøjte med sæbevand eller bruge nyttedyr som mariehøns overvejes.

Ved at være opmærksom på potentielle sygdomme og skadedyr og handle proaktivt kan du beskytte dit pampasgræs og sikre, at det forbliver et attraktivt og sundt tilføjelse til dit have- eller landskabsmiljø.

Overvintring

Forberedelse til overvintring af pampasgræs er en vigtig del af plejen, især i koldere klimaer som Danmark hører under, hvor temperaturer kan falde under det niveau planten naturligt tåler. Pampasgræs kan tåle ned til ca. -5 grader. I kortere perioder ned til -15 grader.

Korrekt forberedelse til vinteren sikrer, at dit pampasgræs overlever kulden og kommer stærkt tilbage om foråret.

Forberedelse til vinteren

 1. Beskæring: I modsætning til mange andre planter, er det bedst at vente med at beskære pampasgræs til det tidlige forår før de nye skud begynder at vokse. Bladene og blomsterstandene giver naturlig isolering og beskyttelse mod kulde og frost.
 2. Beskyttelse af roden: Det er vigtigt at sikre, at rodområdet er godt beskyttet. Dæk jorden omkring plantens base med et tykt lag muld eller blade. Dette vil hjælpe med at isolere rødderne og forhindre frostskader.
 3. Undgå overvanding: Reducer vandingen i løbet af efteråret for at tillade planten at hærde af før vinteren. Overskydende fugtighed kan fryse og forårsage skader på rødderne.

Tips til at beskytte planterne i kolde klimaer

 • Vindbeskyttelse: Hvis dit pampasgræs er plantet i et område, der er udsat for kraftige vintervinde, kan det være en god idé at oprette en form for vindskærm for at beskytte planten mod udtørring og skader.
 • Tilføj ekstra dækning: I særligt kolde områder kan du overveje at dække selve planten med et åndbart dækken, som kan fjernes, når temperaturen stiger igen om dagen. Vær dog opmærksom på ikke at skabe et miljø, hvor fugt kan ophobes, da dette kan fremme sygdomme. Halm er f.eks et godt materiale at bruge.
 • Inspektion og vedligeholdelse: Gennemgå din plante flere gange i løbet af vinteren for at sikre, at beskyttelsesforanstaltningerne stadig er på plads og effektive. Tjek også for tegn på skader eller sygdom, som kan behandles, når vejret tillader det.

Ved at følge disse overvintringstips kan du hjælpe dit pampasgræs med at overleve selv strenge vintre og nyde en sund blomstring, når sensommeren kommer.

Ofte Stillede Spørgsmål

Her er svar på nogle af de almindelige spørgsmål og problemer, der opstår i forbindelse med pasning af pampasgræs.

Pampasgræs er kendt for sin hurtige vækst under de rette forhold. Det kan vokse mellem 1 og 3 meter højt i løbet af en vækstsæson afhængigt af sorten og de lokale vækstbetingelser.

Pampasgræs foretrækker fuld sol for optimal vækst og blomstring. Det kan tolerere let skygge, men for meget skygge vil begrænse plantens vækst og reducere antallet af blomsterstande.

For at beskytte pampasgræs i kolde klimaer, bør du undlade at beskære det i efteråret og i stedet lade de tørre blade og blomsterstande forblive for at tilbyde naturlig beskyttelse. Dæk jordoverfladen omkring plantens base med et tykt lag muld, halm eller løvfald for ekstra isolering.

En af de mest effektive metoder til at kontrollere spredningen af pampasgræs er at fjerne frøhovederne, før de modnes og spreder frø. Dette sker normalt i sensommeren eller tidligt efterår.

Pampasgræs blomstrer typisk fra august til oktober måned med flotte hvide eller rosa fjerlignende aks.

Pampasgræs kan tåle ned til ca. 5 minusgrader. I kortere perioder ned til 15 minusgrader. Men det anbefales at du altid laver lidt vinterforberedelse, som nævnt længere oppe i artiklen.

Ja, man kan sagtens have pampasgræs i krukker, og det kan være en god løsning for dem der ønsker at begrænse plantens vækst og forhindre spredning. Man skal blot huske at vande lidt oftere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *